Nieuws

Geoportaal ´GONINI´launch

28 december 2016

Op 28 december 2016 heeft de lancering plaatsgevonden van Suriname’s nationale geoportaal, “GONINI”, gehouden in het Lalla Rookhgebouw, met aanwezigen van de overheid, NGOs, de private sector, de gemeenschappen en andere stakeholders. Het geoportaal is opgezet in het kader van het nationale REDD+ programma, waarbij een belangrijk component van de voorbereidingsfase het opzetten van een Nationaal Bos Monitoringssysteem (NFMS) is. Hiervoor is de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht verantwoordelijk. Binnen de ontwikkeling van een NFMS, wordt de beschikbaarheid en toegankelijkheid van betrouwbare en up-to-date bos gerelateerde informatie beschouwd als cruciaal voor nationale en internationale rapportage en een effectieve participatieve aanpak en gezamenlijke besluitvorming. Een tool om dit transparant, up-to-date en toegankelijk te maken, is een geoportaal. Wat is het Geoportaal? Een geoportaal is een webpagina voor het delen van geografische informatie. Via Suriname’s nationale geoportaal, genaamd “Gonini”, worden kaarten en andere soorten betrouwbare en up-to-date geografische data en informatie beschikbaar gesteld voor het groter publiek.

Doel van het Geoportaal Via het geoportaal kan geografische bos en land informatie van Suriname worden verschaft, zoals kaarten van verschillende tijdstippen en informatie over verandering van de bosoppervlakte en activiteiten die verricht zijn in het bos. Het zal mogelijk zijn om interactief te visualiseren hoeveel ontbossing er is geweest voor specifieke gebieden over een specifieke periode in Suriname. Zo staan er op het portaal basis datalagen zoals onder anderen het monitorings gebied, de districten en ressorten laag. Verder zijn de recentelijk geproduceerde Landgebruiks- en landbedekkingskaarten, zoals de ontbossingskaarten (2000-2015), de infrastructuurlaag, en ontbossing als gevolg van goudmijnbouw (2014) gedeeld via het geoportaal. Overige relevante data zoals onder anderen de beschermde gebieden, de Bosbouwlegger, de lokatie van SBB posten alsook een overzicht van de stations van de Waterloopkundige Afdeling zijn momenteel zichtbaar via het geoportaal. De data zal periodiek geupdate en gedeeld worden. Behalve dat de data relevant is voor REDD+ kan via het geoportaal data uitwisseling tussen instituten gestimuleerd worden en kan data worden gedeeld, die in samenwerking met de verschillende instituten is geproduceerd. De informatie die geplaatst wordt op het geoportaal kan concreet gebruikt worden ter ondersteuning van beleidsbesluiten, bij het vormgeven van ruimtelijke planning en duurzaam ontwikkeling.

Ontwikkeling van het Geoportaal Het opzetten van het geoportaal is geschied in het kader van REDD+ in samenwerking met de Food and Agriculture Organization (FAO) binnen het UN-REDD-programma (meer info: Suriname Progresses on National Satellite Land Monitoring System). Ter voorbereiding heeft FAO twee missies uitgevoerd in Suriname: een eerste bezoek om het geoportaal conceptueel te bespreken om specifieke nationale behoeftes te kunnen vervullen. Daarna was er een Training verzorgd door de FAO om het geoportaal op te zetten en te beheren. De training vond plaats van 14 tot 18 November 2016 waaraan verschillende nationale stakeholders hebben deelgenomen. Om specifieke geografische data uitwisseling te faciliteren tussen nationale en lokale stakeholders, is een samenwerking aangegaan met de lokale dataprovider Datasur. Samenwerking De kracht van het geoportaal zal liggen in de nationale bruikbaarheid, aan de ene kant om data te kunnen delen en aan de andere kant voor het gebruik van de data voor verscheidene doeleinden. Wat er vandaag tijdens de lancering gepresenteerd is, is slecht een aanzet waarin, in samenwerking met enkele stakeholders, de basis functionaliteiten alsook de beschikbare data die meegenomen zijn in het ontwerp. Het is daarom de bedoeling dat afhankelijk van de verschillende behoeften, het geoportaal verder uitgebouwd zal worden in nauwe samenwerking met de relevante stakeholders. Zo kunnen bepaalde thema’s verder uitgewerkt worden, of kan er bijvoorbeeld ook onderscheid gemaakt worden tussen verschillende niveaus van toegankelijkheid, ten behoeve van het vergemakkelijken van interne informatie uitwisselingen tussen organisaties. Het biedt ook de mogelijkheid om externe databanken te koppelen aan het geoportaal, waardoor de relevante organisatie het beheer over haar eigen data blijft behouden. SBB organiseert de launch van het geoportaal in nauwe samenwerking met het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) en de UNDP, als onderdeel van het REDD+ programma in Suriname. Bonus feit De naam “GONINI” verwijst naar het feit dat de Gonini of de Harpij arend vanuit de hoogte een heel goed overzicht heeft over de Surinaamse bossen, net als wat het geoportaal heeft te bieden.