Nieuws

Parlementarier Marinus Bee vraagt aandacht voor duurzaam bosbeheer

12 november 2016

PARAMARIBO - Het REDD+ mechanisme is een instrument voor duurzame ontwikkeling. Het biedt kansen om de inspanningen en resultaten voor duurzame ontwikkeling te vergroten. “Op basis van opgedane ervaring in het voorgaande traject kan gesteld worden dat REDD+ open dialoog, participatie, transparantie, verbeterde verzameling van gegevens en samenwerking kan bevorderen.”

Dit stelt assembleelid Marinus Bee (Abop), na met zijn collega Celsius Waterberg (BEP) van 23-29 oktober op bezoek op Costa Rica te zijn geweest. Het tweetal maakte deel uit van een dertien personen tellende Surinaamse delegatie van het Verenigde Naties Ontwikkelingsprogramma. De reis werd gecoördineerd door het milieu-instituut Nimos. De delegatie heeft kunnen zien hoe daar aan duurzaam bosbeheer wordt gedaan. Het Nimos heeft het parlement uitgenodigd omdat er geen beleid mogelijk is, zonder wetgeving.

Voor Bee is het van belang dat het REDD+ aansluit op de inspanningen van de Surinaamse overheid in de achter ons liggende decennia wanneer het gaat om milieu- en natuurbescherming. Als voorbeeld van natuurbescherming verwijst het DNA-lid naar de natuurreservaten en de instituten voor duurzaam milieubeheer. De politicus stelt verder dat dit mechanisme invulling geeft aan de benadering van de Verenigde Naties voor het stimuleren van inclusieve en duurzame ontwikkeling.

Hij zegt dat Suriname als groenste land ter wereld met 94 procent bosbedekking, de verplichting heeft, om dit om te zetten in tastbaar economisch en maatschappelijk voordeel voor de gemeenschap. De politicus constateert, dat het land over de basis elementen beschikt, met name een 'track record' van een natuurbeschermend landoppervlak van 13 procent. Volgens hem is er elementaire wetgeving zoals Natuurbeschermingswet en Wet Bosbeheer nodig.