Nieuws

Validatie workshop ´Oorzaken van ontbossing studie´

08 december 2016

Op donderdag 8 December 2016 heeft het NIMOS (Nationaal Insituut voor Milieu in Suriname), in nauwe samenwerking met SBB (Stichting Bosbeheer en Bostoezicht) een validatie workshop georganiseerd om de voorlopige resultaten en analyses te presenteren van de achtergrond studie voor REDD+ in Suriname: Multi perspective analysis of drivers of deforestation, forest degradation and barriers to REDD+ activities (vertaald: Multi perspectieve analyse van de oorzaken van ontbossing, bos degradatie en de uitdagingen voor REDD+ activiteiten).

De belangrijkste resultaten van het voorlopig eindrapport zijn:

  • De belangrijkste oorzaken van ontbossing tussen 2000 en 2015 zijn geweest (naar orde van grootte): Mijnbouw (73%), infrastructuur, urbane ontwikkeling en landbouw.
  • Het percentage van ontbossing is vervijfvoudigd over de afgelopen 15 jaar, van 0.02% in 2000-2009 naar 0.1 % in 2014-2015
  • Het ontbreken van geintegreerde ruimtelijke (landgebruik) planning is één van de belangrijkste hindernissen voor een duurzaam bosbeheer

 

Suriname behoort tot een heel kleine groep van landen, die zich kenmerken vanwege hun Hoge bosbedekking, lage ontbossingsgraad (High Forest Cover, Low Deforestation (HFLD)). Andere landen die behoren tot deze groep zijn bijvoorbeeld Guyana en de Democratische Republiek van Congo. De uitdaging voor Suriname is het beschermen en behouden van onze natuurlijke rijkdommen, het ongerepte bos met alle ecologische en culturele waarden, maar tegelijkertijd om het bos duurzaam te benutten om inkomsten te genereren voor de welvaart van Suriname. Het nationaal REDD+ project heeft als doel om discussies hieromtrent te faciliteren en dialogen te stimuleren met alle groepen van de samenleving, van het lokale niveau van Inheemsen en Marrons, tot het bedrijfsleven, de publieke sector, academici, NGOs en de regering.

Het Nationale REDD+ project is officieel van start gegaan in 2014, waarbij NIMOS verantwoordelijk is voor de uitvoering. SBB (Stichting Bosbeheer en Bostoezicht) is hierbij een belangrijke partner. Vanuit de UNDP Suriname wordt er ondersteuning gegeven. 

De workshop van 8 December heeft als doel dat nationale organisaties en individuen bij elkaar komen om te praten en discussieren over de inhoud van het voorlopig studie rapport (Multi perspectieve analyse van de oorzaken van ontbossing, bos degradatie en de uitdagingen voor REDD+ activiteiten) en om de informatie te valideren.

De studie ´ Multi perspectieve analyse van de oorzaken van ontbossing, bos degradatie en de uitdagingen voor REDD+ activiteiten ´ vormt onderdeel van een grote achtergrond informatie analyse die het NIMOS aan het uitvoeren is om data te genereren als input voor de Nationale REDD+ strategie. De overige achtergrond informatie studies die daarnaast reeds zijn gestart zijn: Innovatieve Economische mogelijkheden voor Suriname en een Onderzoek naar Corruptie en verwante risico´s.

Daarnaast zal er binnenkort ook een Onderzoek naar Land-Grondbezit aanvangen. Alle achtergrond informatie studies zullen de nationale context van Suriname beschrijven die nodig zijn om de Nationale REDD+ strategie te kunnen bepalen. In de strategie worden concrete voorstellen gedaan hoe bovenstaande voordelen voor Suriname kunnen worden gerealiseerd, waarbij een balans moet worden gevonden voor de culturele en ecologische diensten die het bos biedt, tegenover het economisch voordeel waarbij er met het bos inkomsten kunnen worden gegenereerd.