Nieuws

Walk- in- school voor het Disctrict Commissariaat Paramaribo Zuid-West

03 juli 2017

In het kader van het Engagement proces binnen het REDD+ programma wordt de walk-in-school georganiseerd met als doel de stakeholders en andere groepen te informeren over het REDD+ programma. Middels presentaties wordt er getracht hun bewustwording en betrokkenheid te vergroten. De presentatie voor het District Commissariaat Paramaribo Zuid-West werd gehouden in het NIMOS gebouw. Er waren 19 Bestuursambtenaren van Districtscommissariaat Paramaribo Zuid-West aanwezig. Mw. C. Elliott, Community Liaison Officer van REDD+, gaf aan in haar welkomstwoord waarom de walk-in-school wordt gehouden en introduceerde de medewerkers van REDD+ PMU en SBB die aanwezig waren. De presentaties zijn gevolgd door een vragen ronde en een discussie over houtkap en ontbossing. Tot slot werden de aanwezigen op het hart gedrukt om indien er meer informatie nodig is, ze altijd terecht kunnen voor vragen en documentatie. Hierna werd de overhandiging van de ontbossings kaart 2015, de landgebruiklandbedekkingskaart 2015 en de gonini poster overhandigd aan Mevr. Kiene van het commisariaat Paramaribo Zuid West.