Krutu in Kwamalasamutu

Krutu in Kwamalasamutu

17 september 2016 - 19 september 2016

Op 17 September 2016 is er een krutu georganiseerd in Kwamalasamutu gefaciliteerd door 2 REDD+ Assistenten.

Persbericht:

Granman Ashongo Alalaparu der Trio’s zegt medewerking toe aan REDD+ NIMOS.

In een ontmoeting met het REDD+ Team (Project Monitoring Unit) en Alexis Armstrong Deputy Resident Representative van de UNDP gaf de Granman aan dat hij nu een beter beeld heeft van het werk van REDD+ en de ontwikkeling van De Nationale Strategie. Suriname heeft vanaf midden 2013 met ondersteuning van het United Nations Development Programme (UNDP) zich gecommitteerd aan de uitvoering van het REDD+ Programma genaamd: ‘Strengthening national capacities of Suriname for the elaboration of the national REDD+ strategy and the design of its implementation framework’. Dit Programma wordt gefinancierd door het Forest Carbon Parthership Facility van de Wereld Bank en heeft als doel de vermindering van uitstoot van broeikast gassen. Het is ook een planningsmechanisme voor duurzame ontwikkeling en internationale fondswerving.

Het bezoek aan de Granman Alalaparu op maandag 19 september jl was ter afronding van de gehouden krutu op zaterdag 17 september in Tukusipan (gemeenschapshuis) in het zuidelijk inheems dorp Kwamalasumutu. De gemeenschap kreeg tijdens deze Krutu een update over de ontwikkelingen van het project aangezien ze reeds geruime tijd bekend zijn met REDD+. Andre Misiekaba senior van de GEF (Global Environment Fund) Small Grand Program deed op uitnodiging van REDD+ NIMOS een presentatie over de financiële mogelijkheden die zijn organisatie biedt. Hij legde de Krutu uit dat het mogelijk is om aanspraak te maken op fondsen voor het schrijven en uitvoeren van gemeenschapsprojecten. Echter werkt de GEF Small Grant Program alleen met formele instanties en organisaties met rechtspersoonlijkheid zoals stichtingen en besturen, dus adviseerde hij hen zulks dan ook op te zetten. Op verzoek van de gemeenschap gaf SBB (Stichting voor Bosbouw en Bostoezicht) een uiteenzetting van hun werkzaamheden in het bos omdat het dorp meer wilden weten over hun verantwoordelijkheden. Sarah Krabbe gaf daarom ook heel duidelijk aan dat SBB samen met de lokale gemeenschappen de bossen willen monitoren en beheren.

Het REDD+ Project bestaat uit drie voornaamste componenten: (1) Versterken van de menselijke capaciteit en gemeenschapsparticipatie (2) REDD+ business model en strategie (3) REDD+ uitvoeringsraamwerk en hulpmiddelen.

Tegen deze achtergrond is de Krutu van zaterdag 17 september jl op Kwamalasumutu en het gesprek met Granman Ashongo Alalaparu van enorme waarde voor het ontwikkelen van de Nationale REDD+ Strategie voor verantwoord en duurzaam bosmanagement. De bezorgdheid van de Granman over de rechten van zijn volkeren en de bescherming van hun woongebieden neemt UNDP als internationale organisatie en onderdeel van de Verenigde Naties heel serieus, verzekerde Armstrong. De Deputy Resident Representative van de UNDP benadrukte dat de totale Surinaamse gemeenschap en vooral de tribale stammen en inheemse volkeren in dit heel REDD+ Readiness Project altijd vrij zullen zijn om de keuze te maken om deze wel of niet hun goedkeuring en ondersteuning te geven en altijd de gelegenheid krijgen hun misnoegen kenbaar te maken. Deze 2 werkprincipes van het REDD+ Project noemt men FPIC (Free Prior and Informed Consent) en FGRM (Feedback and Grievence Redress Mechanism). Deze zorgen ervoor dat bij de uitvoering van dit project, onder alle omstandigheden rekening gehouden wordt met de rechten van een ieder.

Vanwege zijn verantwoordelijkheid om hun woongebied te beschermen en te behouden voor de volgende generaties zegt de Granman vertrouwen te hebben in het motief en de beoogde doelen van het REDD+ Project en zegde daarbij zijn volle medewerking toe.

Zie ook hier de notulen van de bespreking.