Krutu Witagron

Krutu Witagron

29 april 2016 - 30 april 2016

In April 2016 heeft REDD+ PMU een krutu georganiseerd in Witagron. 

Het doel van de krutu (gemeenschaps vergadering) was om de gemeenschappen te informeren over het REDD+ programma, ondermeer over concepten als klimaatverandering en duurzame bosbouw. Het was de eerste keer dat de gemeenschappen zijn geinformeerd over REDD+.

De volgende organisaties waren vertegenwoordigd: Ministerie van Regionale Ontwikkeling, Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Bosbeheer, SBB, REDD+, Bureau Volkscontacten, locale organisaties, Districts Commissaris en andere vertegenwoordigers van het Commissariaat. 

See meeting minutes of the grankrutu in Witagron here (only available in Dutch).