Land Use Land Cover (LULC) Werksessie

Land Use Land Cover (LULC) Werksessie

08 april 2016 - 22 april 2016

Suriname is in het proces om een Land Use Land Cover (LULC) kaart te maken.

Op 8, 15 en 22 april werd er een werksessie gehouden door de SBB over het maken van een Land Use Land Cover kaart.

Het is voor nationale doeleinden, alsook internationale rapportage, van belang om een LULC kaart te vervaardigen. Een landgebruiks en landbedekkingskaart is nodig om land te kunnen monitoren en een bijdrage te leveren aan het nationaal beleid en besluitvorming van de overheid. Er wordt nagegaan welk landgebruik er plaatsvindt in de ontboste gebieden, waarna het onderscheiden wordt in de verschillende klassen: Secondary vegetation, Urban, Infrastructure, Hydro, Gold mining, Agriculture and Others.

De input van REDD+ organen en verwante organisaties is van groot belang om de eerder genoemde LULC klassen te valideren.
Dit is de aanleiding geweest voor het organiseren van een 3daagse werksessie, waarbij de kennis en informatie tussen instituten werd uitgewisseld om zodoende tot een nauwkeurige LULC kaart te komen.

Voor het behalen van de doelstellingen binnen pilaar 3 implementatie & hulpmiddelen is het onderwerp National Forest Monitoring System (NFMS) alsook het ontwikkelen van een ‘Land Monitoring System’ (LMS) noodzakelijk. Met het vastleggen van een Land Use Land Cover kaart is een eerste stap gezet naar bredere, en continue monitoring.

Lees hier het verslag van de 3-daagse werksessie over de LULC kaart