Gereedheids fase

Wat is de Readiness fase?

De Readiness fase, oftewel gereedheidsfase, heeft als doel het implementeren van de activiteiten zoals omschreven in het Project Document (PRODOC).

Indien dit succesvol geimplementeerd wordt zal:

 1. Suriname versterkte instituten hebben
 2. de beschikbare data over bossen geupdate zijn
 3. onderlinge relaties en rollen van instituten voor het uitvoeren van REDD+ duidelijk zijn

Hierna zal Suriname over kunnen gaan naar de implementatie fase, waarbij REDD+ projecten volgens de geldende internationale standaarden kunnen worden uitgevoerd. 

Hoe lang duurt de Readiness fase?

De Readiness fase duurt van 2014 tot minimaal 2018.

Wat zijn de doelstellingen in de REDD+ Readiness fase?

Twee overkoepelende doelstellingen worden in deze fase beoogd:

 1. In 2016 moet REDD+ zodanig nationaal erkend worden dat het geincorporeerd wordt in de nationale ontwikkelingsstrategie vanaf 2016.

 2. In 2017 moet Suriname klaar zijn om op resultaten gebaseerde projecten uit te kunnen voeren, die voldoen aan UNFCCC richtlijnen, en hierdoor internationale financiering kunnen aantrekken.

Wat zijn de activiteiten in de Readiness fase?

De Readiness fase moet leiden tot de volgende resultaten voor pilaar 1 capaciteitsversterking en betrekken van stakeholders:

 • Een effectieve project structuur c.q. een Project Management Unit
 • Een volledige communicatie strategie en communicatiemiddelen om alle stakeholders te informeren en betrokken te houden bij het REDD+ programma
 • Het opzetten van een mechanisme voor feedback en klachten

Naast organizationele versterking worden diverse studies uitgevoerd die worden gebruikt als input voor pilaar 2 formulering van een nationale REDD+ strategie voor duurzame ontwikkeling:

 • Een achtergrondstudie naar de Drivers of Deforestation, Forest Degradation and Barriers to REDD+ Activities (DDFDB+) Zie de ToR voor dit onderzoek. (Engels)
  Zie het inception report (December 2016; Engels)
 • Een onderzoek naar innovatieve economische modellen. 
  Rapportage wordt in april 2017 verwacht.
 • Een assessment van de risico's voor corruptie.
  Rapportage wordt verwacht in maart 2017. 
  Zie de inception report voor dit onderzoek. (Engels)
 • Een onderzoek naar Land Management.
  Rapportage wordt in kwartaal 2 van 2017 verwacht.

Zie de ToR voor het schrijven van de nationale REDD+ strategie. Deze strategie is gebaseerd op bovenstaande rapporten en wordt in kwartaal 3 van 2017 verwacht.

Onder pilaar 3 implementatie kader  en hulpmiddelen zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd:

 • het schrijven van een Nationaal Bos Monitorings Plan.
  Rapportage wordt begin 2017 verwacht.
 • geupdate metingen en rapportages over bosbedekking en ontbossing realiseren
  Rapportages worden begin 2017 verwacht.

 

 

Zie de Suriname REDD+ boom voor de projecten per pilaar.