Nieuws

Green Hope jeugdorganisatie in Suriname

07 september 2018

In de periode 3-12 juli 2018 was een delegatie van Green Hope Foundation in Suriname. Green Hope is een internationale organisatie die werkt voor duurzame ontwikkeling met kinderen en jeugd. De delegatie bestond uit 5 jongeren in de leeftijd van 13-18 jaar en een begeleider en ze kwamen uit Dubai, Canada en Oman.

 

De algemene doelstelling voor het bezoek was om de betrokkenheid van de Surinaamse jeugd te verhogen bij het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDGs – duurzame ontwikkelingsdoelen) die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld als de mondiale ontwikkelingsagenda voor 2030. Suriname was door Green Hope uitgekozen voor de samenwerking vanwege ons unieke status als het meest beboste land ter wereld (93% van ons landoppervlakte is bos) en onze rijke biodiversiteit. Green Hope wil de wereldgemeenschap, alsook de Surinaamse gemeenschap, bewuster maken over het belang van deze bossen voor de hele wereld, en daarbij de de mogelijkheden vergroten voor Suriname om internationale ondersteuning te krijgen voor bosbehoud en duurzaam bosbeheer.  

REDD+ wordt in Suriname gezien als een instrument om nationale duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen. Het werken met de Sustainable Development Goals is daarom van groot belang, ook voor het REDD+ programma. De meest directe link tussen REDD+ en de duurzame ontwikkelingsdoelen zijn “SDG #13 – Klimaatverandering aanpakken”, “SDG #15 – Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit” en “SDG #17 – Partnerschappen voor duurzame ontwikkeling”. Verder zijn al de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen indirect gekoppeld aan de visie van REDD+ in Suriname. Activiteiten tijdens het bezoek van Green Hope zijn daarom volledig ondersteund door het REDD+ programma, terwijl de buitenlandse delegatieleden hun reis naar Suriname zelf hebben bekostigd en het Kabinet van de President Coördinatie Milieu in-natura heeft bijgedragen.

De activiteiten die samen met Green Hope zijn uitgevoerd zijn, onder anderen, een “Youth Awareness Conference for a Sustainable Suriname” op 4 juli in CCS, de “Creative Art and Music Workshops for a Sustainable Suriname” voor leerlingen van verschillende scholen op 5 en 6 juli in KKF, en milieuactiviteiten met schoolkinderen in Sunny Point en in het kindertehuis Sanatan Dharm. In samenwerking met lokale actoren hebben Green Hope mangrove en andere bomen geplant en het strand van Braamspunt schoongemaakt. De delegatie heeft veel geleerd over de biodiversiteit en natuurbescherming in Suriname van organisaties zoals de Green Heritage Fund Suriname.

 

Verder heeft Green Hope een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Nationaal Jeugdparlement van Suriname. Daarin staat geschreven dat het Jeugdparlement zal zorgen voor het opzetten van een Green Hope Suriname afdeling dat onder Green Hope International zal vallen. Deze organisatie zal de kans geven aan jongeren in Suriname om actief betrokken te blijven in de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Green Hope Suriname zal activiteiten uitvoeren in nauwe samenwerking met het REDD+ programma en andere nationale initiatieven.