Pilaar 3

Hoofddoelstelling Pilaar 3

Implementatie raamwerk en instrumenten: Een omvangrijk implementatie raamwerk is ontworpen en gerelateerde instrumenten zijn ontwikkeld.

Samenvatting van resultaten in 2016:

  • Ontbossings kaarten zijn gerealiseerd door SBB: 2000, 2009, 2013, 2014 and 2015. Er is een missie geweest vanuit de FAO in december om de kaarten te helpen valideren.
  • Er is een Nationale Bos Monitorings plan gefinaliseerd door SBB en gedeeld met stakeholders. Dit plan is totstand gekomen met technische input van FAO en CATIE (onderzoeks instituut Costa Rica)
  • Er is een nationale geoportal / online platform voorbereid, opgezet en gelaunched (28 december) door SBB. Dit portaal biedt totnutoe gecombineerde informatie van RO, GLIS, WLA en SBB zelf en is toegankelijk voor het publiek
  • Iteratie van de Bos Emissie Niveaus (FREL = Forest reference emission levels) is opgestart, en nog steeds onder uitvoering bij SBB
  • Meting, rapportage en verificatie (MRV) systeem voor Suriname is opgezet, SBB voert de monitoring uit op nationale schaal