Readiness Preparation voorstel

Om in aanmerking te komen voor het Readiness fonds moet een lidland een voorstel indienen en goedgekeurd krijgen voor de eerste fase van het REDD+ traject: de voorbereidingsfase. Dit voorstel heet het REDD+ Readiness Preparation Proposal oftewel R-PP. 

De R-PP is een plan met budget en tijdschema, dat beschrijft hoe het land zich ‘REDD+ ready’ kan maken met behulp van de volgende elementen:

  • het ontwikkelen van een nationale REDD+ strategie,
  • specifieke beleidsontwikkeling,
  • een plan voor het betrekken en consulteren van stakeholders en hun capaciteiten te versterken,
  • het opzetten van een nationaal bos monitoring, rapportage en verificatie (MRV) systeem,
  • het opzetten van nationale management structuren voor de uitvoering van REDD+
  • een algeheel monitoring en evaluatie raamwerk voor de uitvoering van activiteiten

Het Readiness Preparation Proposal voor REDD+ in Suriname (R-PP) is op 23 februari 2013 ingediend bij de Forest Carbon Partnership Facility. Op 21 maart 2013 heeft Suriname goedkeuring gekregen voor de R-PP middels resolutie PC/14/2013/7. Hierdoor heeft Suriname een subsidie van USD 3.8 miljoen gekregen om het proces van gereedmaken voor REDD+ te helpen ondersteunen. Deze fondsen vanuit de Forest Carbon Partnership Facility worden geimplementeerd door de UNDP, als de uitvoeringspartner in Suriname.

De Readiness Preparation Proposal (R-PP) die Suriname heeft ingediend, is getiteld 'Strengthening national capacities of Suriname for the elaboration of the national REDD+ strategy and the design of its implementation framework'.