Onze financien

Het PRODOC oftewel het Project Document uit 2015 bevat de verdeling van de investeringen die gedaan zullen worden binnen de Readiness fase van REDD+.

Er is een bedrag van 3,8 miljoen USD beschikbaar gekomen na goedkeuring vanuit het FCPF in maart 2012.

 

Verdeling van fondsen over de pillaren

Deze gelden zijn verdeeld over de drie pilaren van het REDD+ programma in Suriname.  De eerste pilaar gaat over human capacities, en het versterken van instituten om REDD+ te kunnen managen in deze Readiness fase, maar ook wanneer we over zouden gaan naar implementatie van een REDD+ strategie. 

Pilaar 2 omvat alle activiteiten die te maken hebben met het finaliseren van een REDD+ strategie voor het land.

Pilaar 3 omvat alle activiteiten die je nodig hebt als REDD+ wordt geimplementeerd, waaronder het monitoren van het bos, het managen van emissie (uitstoot) levels, etc. 

Investeringsplanning

De investeringen zijn als volgt verdeeld over de drie pilaren voor de periode 2014-2017:
 

 

2014

2015

2016

2017

Totaal

Pilaar I: capaciteitsopbouw & stakeholder engagement

345

527

527

329

1,729

Pilaar II: REDD+ strategie

188

518

300

85

1,091

Pilaar III: Implementatie kader & tools

110

335

255

80

780

TOTAAL zonder indirecte kosten

 

 

 

 

3,600

Indirecte kosten

45

97

76

35

252

TOTAAL in USD (miljoen)     

 

 

 

 

3,852