Gereedheids voorbereiding

Wat is de Voorbereidende Readiness fase (of Readiness Preparation)?

Deze voorbereidende fase op het klaarmaken voor REDD+ implementatie focuste zich met name op het formuleren van een voorstel waarin Suriname’s visie over hoe en waarom wij REDD+ zouden willen gaan toepassen in Suriname beschrijven.

Hoe lang duurt deze voorbereidende fase?

De voorbereidende fase voor het klaarmaken voor REDD+ startte al in 2009. Na twee eerdere pogingen kreeg Suriname in 2012 goedkeuring voor haar voorstel.

Wat waren de doelstellingen in de voorbereidende fase?

De hoofddoelstelling in de voorbereidende fase voor het klaarmaken voor REDD+ was het formuleren van een samenhangend en breed ondersteund nationaal voorstel over waarom en hoe Suriname het REDD+ programma in haar beleid zou willen toepassen. Hierbij was met name de vertegenwoordiging van de mening van inheemse en in stamverband levende gemeenschappen een belangrijke voorwaarde.

Wat is de volgende fase?

Na de voorbereidende fase en de goedkeuring van het voorstel (R-PP) heeft Suriname een transitiefase ingelast. In deze overgangsfase (2013-2015) zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

  1. Formulering van een Project Document
  2. Aanvullende training en interactie met REDD+ assistenten; dit zijn de vertegenwoordigers van de inheemse en in stamverband levende gemeenschappen
  3. Het aanvullen en verbeteren op de suggesties en extra voorwaarden die door de FCPF werden gesteld naar aanleiding van het ingediende Voorstel (R-PP document)