Pilaar 1

Hoofddoelstelling Pilaar 1


De Surinaamse leiders begrijpen de potentie van REDD+ voor het land, en bepalen samen met nationale en international partners een gedeelde visie en hoe deze te implementeren. Key stakeholders hebben kennis, capaciteit en ervaring opgedaan in het REDD+ proces en begrijpen de potentie van REDD+ voor de nationale ontwikkeling.


Samenvatting van resultaten in 2016:

  • Nieuwe samenstelling PMU vanaf eind Oktober 2016: Anil Pershad als Senior Program Advisor voor NIMOS en thans ook de Project Coordinator ad interim ), Tanja Lieuw als de Monitoring en Evaluatie officer voor NIMOS, Carmen Elliott als de Community Liaison Officer, Gwendolyn Smith als de part time Engagement Specialist en Sara Svensson als de SBB REDD+ coordinator. Zie ook nieuw organogram. Daarnaast is er een Chief Technical Advisor, Thomas Legrand aangetrokken op part-time basis, en waarbij er 2 missies zijn gerealiseerd, in oktober en in december. Vanuit het regionale UNDP kantoor is er 1 missie geweest van Pierre-Yves Guedez in December.
  • De REDD+ Assisten zijn benoemd vanuit de tribale vertegenwoordigers van alle volken. In totaal zijn er 18 assistenten, waarbij capaciteits versterkings activiteiten zijn gerealiseerd in januari, juli en december. De assistenten worden volgens een contract vergoed voor hun werkzaamheden. Zij hebben elk een phablet ontvangen om hun werk te faciliteren, namelijk het ondersteunen van PMU in het communiceren van REDD+ boodschappen naar de gemeenchappen, en omgekeerd om input te geven aan PMU. Er zijn 4 krutus geweest met tribale gemeenschappen: Kwamalasamutu, Pokigron, Atjoni Pasi, Witagron
  • Er zijn 2 Project bestuur vergaderingen gerealiseerd, in februari en juli
  • Presentatie voor Raad van Ministers in in december 2016 over REDD+ en de potentie voor Suriname. Er zijn individuele gesprekken gevoerd met dhr. Lackin en met de minister van RGB
  • Internationale uitwisselingen met Costa Rica (juni, oktober) en participatie bij FCPF bespreking in Ghana (september)
  • Communicatie: Er is een stakeholder analyse uitgevoerd, een engagement plan is opgesteld, alsook een trainingsplan voor REDD+ assistenten (deels uitgevoerd). Er is besloten een geheel nieuwe website te bouwen, en de voorbereidingen zijn gestart in het 4e kwartaal 2016, en volgens planning wordt deze in Januari opgeleverd (in NL en Engels). Er is ondersteuning gegeven aan het SBB radio programma, waarbij er ook informatie is gegeven over REDD+ in het Nederlands en Sranang tongo
  • Externe Mid term evaluatie is uitgevoerd, eind rapport in januari 2017 opgeleverd