Nieuws

LULC basis training: Landgebruik en bosbedekking leren karteren

15 oktober 2018

Om aan duurzaam bosbeheer te kunnen doen is het van belang dat er up-to-date nationale data beschikbaar is over land- en bosgebruik en -bedekking. SBB produceert elk jaar een kaart van de ontbossing en elke twee jaren een kaart van de verschillende types landgebruik na ontbossing (de engelse afkorting hiervan is LULC: land use and land cover kaart. Om goede kaarten te produceren is het van belang dat dit gezamenlijk met organisaties en instituten gebeurt die de bossector en de aanverwante sectoren in Suriname goed kennen.

Binnen dit proces is de SBB reeds enkele jaren bezig met het versterken van de nationale capaciteit in het gebruik van satellietbeelden en Geological Information Service (GIS). De eerste jaren was dit gedaan door het inhuren van buitenlandse experts, die naar Suriname zijn gekomen om SBB personeel en partners van andere instanties tegelijk te trainen. Nu heeft de SBB voldoende capaciteit opgebouwd dat om zelf trainingen te verzorgen.

Dit jaar heeft de SBB in het kader van de LULC kaart en ontbossingskaart van 2017 gepland om minimaal 60 technische experts van de ministeries, instituten maar ook de universiteit, private sector, en het maatschappelijk middenveld te trainen. De SBB heeft op 26-27 september de eerste tweedaagse trainingssessie bij het UCC op de AdeKUS georganiseerd, en op 11-12 oktober 2018 was er een tweede training voor een nieuwe groep stakeholders.  Deze trainingen vinden plaats met ondersteuning van het REDD+-project. De data die gezamenlijk wordt geproduceerd is ter beschikking via de website: www.gonini.org.

De landgebruik/landbedekking kaart voor het jaar 2015 is ook via Gonini beschikbaar. Deze kaart heeft SBB recent afgerond in nauwe samenwerking met verschillende nationale instituten zoals de Ministeries OW&T, LVV, RO en NH, GMD, Grassalco, DNA, CELOS, het Nationaal Herbarium, MAS, SPASU, ADEK, MI-GLIS en NIMOS. Deze kaart werd geproduceerd binnen het Cross Cutting Capacity Development (CCCD) project en het REDD+ project die beide gecoördineerd worden door het NIMOS. De nationale instituten hebben intensief 1 jaar samen aan de kaart gewerkt. Het vormt de basis voor nationale en internationale rapportage en voor nationale landgebruiksplanning.