Nieuws

Bezoek aan het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied i.v.m. Wereld Milieu Dag

07 juni 2019

Kinderen behoren tot de Major Group Collectief - Kinderen en Jeugd - in het REDD+ programma. Het is daarom belangrijk dat deze groep steeds geïnformeerd wordt over het belang van bossen voor mensen en dieren en de rol die bossen spelen bij het tegengaan van klimaatverandering.

In het kader van Wereld Milieu Dag op 5 juni, hebben leerlingen van de eerste klassen van de L.C. Sitalsingh Mulo-school een bezoek gebracht aan het Bigi Pan Beheersgebied op 7 juni. De groep bestond uit dertig leerlingen en vier begeleiders. De bedoeling van het bezoek was om deze jongeren het belang van het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied te laten zien. Daarbij kwamen onderwerpen als klimaatverandering, de rol die bossen spelen bij klimaatsverandering, het monitoren van onze bossen en de link met het REDD+ programma aan de orde.