Nieuws

Validatie finaal concept Nationale REDD+ Strategie

28 februari 2019

Suriname neemt vanaf 2014 deel aan het REDD+ programma, dat op langer termijn een belangrijke rol kan vervullen bij het bereiken van een duurzame nationale ontwikkeling. Deze ambitie is ook als zodanig opgenomen in het Nationaal Ontwikkelingsplan 2017-2021.

 

Een belangrijk onderdeel van de REDD+ Voorbereidingsfase is het formuleren van een concept Nationale REDD+ Strategie. Hiermee is Suriname in 2017 van start gegaan. De concept Nationale REDD+ Strategie is ontwikkeld in nauwe consultatie met belangrijke actoren, m.n. de overheid en aanverwante instituten, het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven, inheemse en tribale volken en andere groepen binnen de Surinaamse samenleving. In de afgelopen jaren zijn inheemse en tribale gemeenschappen over geheel Suriname geïnformeerd over REDD+, en is een uitgebreid programma geïmplementeerd in het binnenland om hun input over de Nationale REDD+ Strategie te verzamelen. Parallel aan het ontwikkelen van de Nationale REDD+ Strategie heeft een Strategisch Milieu en Sociale Analyse (SESA) plaatsgevonden om mogelijke voordelen en risico’s van de uitvoering van REDD+ in Suriname te identificeren. Deze voordelen en risico’s zijn in de diverse beleidslijnen en maatregelen die in de Strategie zijn opgenomen, terug te vinden.

In de concept Nationale REDD+ Strategie is o.a. opgenomen hoe Suriname REDD+ zal uitvoeren, welke sectoren ontwikkeld zullen worden, hoe diversificatie van de economie zal geschieden en welke maatregelen hiervoor getroffen moeten worden. Dit alles met het oog op duurzame ontwikkeling en duurzaam gebruik van onze bossen.

 

Op 28 februari 2019 werd er een validatiesessie van het finaal concept van de Nationale REDD+ Strategie voor Suriname gehouden in de Banquet Hall van Hotel Torarica. De sessie werd bijgewoond door ruim 105 deelnemers. Het doel van deze validatiesessie was om de inhoud van de concept Strategie te presenteren en te bespreken met een brede groep van actoren en belanghebbenden, en eveneens verdere feedback te ontvangen. Tijdens de validatiesessie zijn  behalve de concept Strategie ook de bevindingen van de SESA gepresenteerd. De ontvangen feedback zal verwerkt worden waarna de Nationale REDD+ Strategie voor Suriname gefinaliseerd zal worden.