REDD+ Assistenten collectief

Het REDD+ assistenten collectief bestaat uit vertegenwoordigers van inheemse en in stamverband levende gemeenschappen. De REDD+ assistenten worden afgevaardigd door het Traditioneel Gezag van hun gemeenschap. Dit zijn de gemeenschappen in Suriname:

 • Trio's
 • Wajana's
 • Arowakken
 • Caraiben
 • Saramaccaners
 • Aucaners
 • Paramaccaners
 • Aluku's
 • Matuariërs
 • Kwinti's

Selectie en training

Na afvaardiging vanuit het Traditioneel Gezag wordt elke REDD+ assistent getraind in REDD+ onderwerpen, basis managementvaardigheden en presentatietechnieken in voorbereiding op hun veldwerk.

De REDD+ assistenten samen vormen het REDD+ assistenten collectief. De REDD+ assistenten rapporteren aan de REDD+ assistent liaison medewerker en community liaison officer.

Veldwerk

Alle REDD+ assistenten worden vergoed voor hun werk binnen het REDD+ programma. Momenteel zijn er 18 getrainde REDD+ assistenten die in de diverse gemeenschappen aan het werk zijn.

Verantwoordelijkheden

De volgende taken zijn de verantwoordelijkheid van het REDD+ assistenten collectief:

 • een link zijn tussen de gemeenschappen en de Project Management Unit (PMU) van REDD+. Dat wil zeggen dat de REDD+ assistenten de gemeenschappen moeten informeren over REDD+ gerelateerde onderwerpen, lokale dialogen organiseren, en vragen of bezorgdheden vanuit de gemeenschappen moeten doorcommuniceren met de REDD+ Project Management Unit
 • ondersteunen van NIMOS en andere REDD+ partners bij het uitvoeren van REDD+ activiteiten
 • participeren in REDD+ vergaderingen, workshops, etc en bijdragen bij de ontwikkeling van REDD+ rapportages en werkplannen