Partners

Overheid van Suriname

De regering van Suriname is sponsor van het REDD+ programma in Suriname.
Haar rol is om de nationale REDD+ strategie uiteindelijk ook in haar nationale beleid op te nemen. De regering van Suriname was betrokken bij alle stadia van het REDD+ proces in Suriname en heeft benadrukt dat zij ziet REDD+ als een instrument voor ontwikkeling van het land.

 

De Forest Carbon Partnership Facility

De Forest Carbon Partnership Facility is donor voor het REDD+ programma in Suriname.
Via haar multi-stakholder platform helpt de FCPF landen met hun REDD+ inspanningen en voorbereidingen door hen te voorzien van financiële en technische ondersteuning bij de opbouw van hun vermogen en kennis, zodat deze landen in de toekomst kunnen profiteren van toekomstige systemen van positieve stimulansen (zoals financiële compensatie) voor REDD+.

NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling Suriname)

NIMOS is de uitvoerende partner voor REDD+ in Suriname, sinds 2013.
Het REDD+ project wordt daarom beheerd door NIMOS, onder leiding van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname. NIMOS coördineert de activiteiten van alle uitvoerende partners van het project, door middel van een Project Management Unit. Buiten haar coördinerende rol kan NIMOS ook fungeren als een uitvoerende instantie voor diverse activiteiten. Als projectmanager, zal NIMOS voortgangsverslagen verstrekken als ook de monitoring, rapportage en evaluatie van de diverse activiteiten coördineren.

SBB (Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht)

SBB is een zogenaamde verantwoordelijke partij binnen het REDD+ programma in Suriname.
Hun verantwoordelijkheden omvatten:

  • het hebben van een leidende rol in de ondersteuning van de technische uitvoering van pilaar 3 "Uitvoeringskader en hulpmiddelen", waaronder data updates over historische ontbossing, de opzet van een National Forest Monitoring Systeem en het vaststellen vanreferentie niveaus voor uitstoot vanuit bossen.
  • Consensus bereiken over wat de grootste stuwers van ontbossing zijn; wat de belemmeringen zijn voor de zogenaamde '+ activiteiten', referentieniveaus vaststellen (bos en ruimtelijke modellering en bredere niet ruimtelijke planningstechnieken), nationale inventarisatie van het bos, uitstootniveaus (MRV), data-analyses en remote-sensing.

Dit betekent dat SBB verantwoordelijk is voor, onder andere, de volgende te leveren prestaties binnen het project REDD+ Readiness:

  • het opzetten van een Nationaal Bosmonitoring Systeem (National Forest Monitoring systeem - NFMS)
  • de oprichting van uitstoot referentieniveaus (FREL/FRL) voor Suriname.

SBB zal werken via hun Directoraat Onderzoek en Ontwikkeling, samen met de Forest Coverage Monitoring Unit (FCMU), die werd opgericht in 2012 met financiering van de Amazon Conservation Treaty Organization (ACTO).

Zie de online geoportal 'Gonini' (est. December 2016) een landmonitoring systeem met transparante, geografische gegevens over Suriname's bos.

Contact: [email protected]

UNDP (United Nations Development Programme)

UNDP is de partner van de Wereldbank, wat betekent dat ze toezicht houden op de financiële soliditeit van de REDD+ programma en de vooruitgang van het programma in Suriname op de voet volgen.NIMOS rapporteert aan de UNDP.

Het United Nations Development Programme (UNDP) is het wereldwijde ontwikkelingsnetwerk van de Verenigde Naties, die pleit voor verandering en het verbinden van landen met kennis, ervaring en middelen om mensen te helpen deen beter leven te bouwen. UNDP is actief in meer dan 166 landen, waarbij zij samen met hen werkt om eigen oplossingen te vinden voor nationale en globale uitdagingen.

Het mandaat van de UNDP is om ontwikkelingslanden te helpen om hun eigen nationale capaciteitsopbouw te versterken om zo duurzame menselijke ontwikkeling te bereiken. Wanneer de lokale capaciteit verbeterd wordt, zijn dit soort landen beter in staat om ondersteuning vanuit de UNDP of een van haar vele partners te krijgen. Op deze manier helpt de UNDP ontwikkelingslanden om financiële ondersteuning aan te trekken en effectief te gebruiken. In al onze activiteiten moedigt UNDP de bescherming van mensenrechten en de emancipatie van vrouwen aan.

De UNDP is al sinds 1994 in Suriname ter ondersteuning van de Surinaamse regering en het volk.

De UNDP hanteert bij haar werk in Suriname de volgende thema's:

  • democratisch bestuur
  • armoede vermindering cq. bestrijding
  • energie en milieu
  • crisispreventie en herstel