Pilaar 1

Hoofddoelstelling Pilaar 1


De Surinaamse leiders begrijpen de potentie van REDD+ voor het land, en bepalen samen met nationale en international partners een gedeelde visie en hoe deze te implementeren. Key stakeholders hebben kennis, capaciteit en ervaring opgedaan in het REDD+ proces en begrijpen de potentie van REDD+ voor de nationale ontwikkeling.

 

Consultatie  en participatie van belanghebbenden

- Algemene REDD + informatiesessies (Walk in-school) zijn georganiseerd voor verschillende stakeholders, waaronder de Surinaamse overheid (GoS), kinderen en jongeren, lokale autoriteiten.

- REDD + sessies voor het delen van informatie zijn georganiseerd voor de inheemse en tribale volkeren (ITP's) in het achterland van Suriname.

- het REDD + -programma heeft de capaciteitsopbouw van de ITP's gefaciliteerd, door middel van trainingen in "Ondernemerschap en bedrijfsplanning", waaronder trainingssessies over kostprijsberekening, toegang tot financiering en markttoegang. Deze sessies waren gebaseerd op de voorkeursindicatie door ITP's. Informatiesessies over "burgerparticipatie" maken deel uit van de activiteiten voor capaciteitsopbouw. Deze trainingen werden gegeven door medewerkers van de verantwoordelijke ministeries, b.v. het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme en het ministerie van Regionale Ontwikkeling.

- specifieke nationale consultatiesessies van belanghebbenden zijn georganiseerd m.b.t. de Nationale REDD + -Strategie en de ontwikkeling van het veiligheidsinformatiesysteem (SIS).

- ITP- gemeenschapsoverleg heeft plaatsgevonden m.b.t. de ontwikkeling van het SIS.

 

Public outreach en bewustwordingsactiviteiten

Er is een breed scala aan public outreach  en bewustwordingsactiviteiten georganiseerd, waaronder onder meer:

- Outreach-activiteiten voor kinderen, via scholen, jeugdorganisaties en ngo's

- Het REDD + -programma ondersteunde de oprichting van een minibos als onderdeel van de tentoonstelling "Sranan Krakti" in samenwerking met de organisatie "Villa Zapakara".

- In samenwerking met de "Nationale Stichting Kinderboeken Festival" werd een serie van vijf milieubewustzijnfilms geproduceerd, met als doel het bewustzijn van kinderen te vergroten over het belang van bossen, klimaatverandering en het milieu.

- Productie van o.a. een zes-serie audioproducties in zeven tribale talen om het bewustzijn over REDD + en REDD + gerelateerde onderwerpen te vergroten, in lokale tribale talen. Audioproducties worden uitgezonden op zowel nationale als lokale radiostations.

- Productie van o.a. audioversies van zeven modules van de REDD E-academie in Sranang Tongo om de lokale REDD + -assistenten in staat te stellen REDD + -informatie beter te begrijpen en het bewustzijn over REDD + in hun gemeenschappen in het achterland te vergroten.

- Productie van communicatiemateriaal, waaronder REDD + nieuwsbrieven, brochures, posters, kalender.

- Openbaar bereik via internet en sociale media.