Huisstijl

Logo: REDD+ Suriname

Het logo bestaat uit de afkorting van het programma: REDD+ met daaronder de toevoeging Suriname. Dit geeft aan dat het hierbij gaat om het nationaal programma van Suriname.
Er is gekozen voor de kleuren groen, aangezien het programma gaat over behoud en verantwoord gebruik van ons groen. De kleur rood geeft onze passie aan alsook de noodzaak van handelen.
Het beeldmerk bestaat uit een blad met daarin voetafdrukken van een mens en een dier (kikker). Dit verwijst naar de verbondenheid van mens, dier en natuur.

Slogan: We zijn het bos

Suriname is het land met het hoogste percentage bos ten opzichte van het grootste land oppervlak (bron: Wereldbank data)

Het bos zit in ons. We zijn ermee verbonden, en zeker de mensen die leven in rurale zuidelijke gebieden. We zijn trots op ons bos. We ontdekken nog elke dag in het bos, we leven van en in het bos, kortom, we zijn het bos.

De stippellijn door de letters heen staat voor onverantwoorde kap van het bos: het treft ons persoonlijk. De stippellijn wordt steeds dunner, doelende op het uitbannen van onverantwoorde kap.

 

Beeld: Groene silhouetten

De silhouetten samen vormen het volk van Suriname, ze staan voor de verschillende doelgroepen van het REDD+ programma zoals inheemsen en in stamverband levende gemeenschappen, vrouwen, kinderen, seniore burgers, etc. Met andere woorden, al deze groepen zijn onderdeel van dit nationale REDD+ programma dat nationale impacts zal hebben.

De silhouetten hebben de textuur van het bos (van bovenuit bekeken) om verder invulling te geven aan de slogan “we zijn het bos”. Surinamers zijn nauw verbonden met het bos, waaruit het land voor meer dan 90% bestaat. We zijn ons bewust van de noodzaak om het bos te behouden, juist omdat het een deel van onze identiteit als volk is.