Implementatie fase

Wat is de implementatie fase?

De implementatie fase van REDD+ volgt na het klaarmaken voor REDD+.

Deze fase begint pas als Suriname:

  1. haar instituten dusdanig heeft versterkt, dat deze in staat zijn om REDD+ projecten succesvol te managen en monitoren.
  2. Dit betekent ook dat de dataverzameling up to date zijn en op elk gewenst moment de status van bosbedekking, en uitstoot niveaus kan aangeven.
  3. Verder zal Suriname voordat de implementatie kan beginnen een nationale REDD+ strategie moeten hebben aangenomen, die wordt overgenomen in het nationale beleid.

Wat zijn de doelen in de implementatie fase?

De implementatie fase focust op projecten om Suriname te helpen:

  • haar bossen in stand te houden
  • om alternatieve verdienmodellen te creeren (anders dan de mijnbouwsector en niet-duurzame houtkap)
  • om uitstoot verder te verminderen
  • om duurzame levensstandaarden te creëren voor gemeenschappen die met, in en van het bos leven.

Hoe lang duurt de implementatie fase?

De verwachting is dat de implementatie fase per 2020 kan aanvangen. Deze fase kan voortduren zolang er financiering beschikbaar is.

Welke activiteiten vinden er plaats in de implementatie fase?

Suriname is zelf verantwoordelijk voor haar ontwikkelingspad en projecten die het wil uitvoeren. Indien er projecten zijn geidentificeerd, worden deze ingediend bij donoren zoals het FCPF Carbon Fund ter financiering.