Readiness Preparation voorstel

Om in aanmerking te komen voor het Readiness fonds moet een lidland een voorstel indienen en goedgekeurd krijgen voor de eerste fase van het REDD+ traject: de voorbereidingsfase. Dit voorstel heet het REDD+ Readiness Preparation Proposal oftewel R-PP. 

De R-PP is een plan met budget en tijdschema, dat beschrijft hoe het land zich ‘REDD+ ready’ kan maken met behulp van de volgende elementen:

  • het ontwikkelen van een nationale REDD+ strategie,
  • specifieke beleidsontwikkeling,
  • een plan voor het betrekken en consulteren van stakeholders en hun capaciteiten te versterken,
  • het opzetten van een nationaal bos monitoring, rapportage en verificatie (MRV) systeem,
  • het opzetten van nationale management structuren voor de uitvoering van REDD+
  • een algeheel monitoring en evaluatie raamwerk voor de uitvoering van activiteiten

Het Readiness Preparation Proposal voor REDD+ in Suriname (R-PP) is op 23 februari 2013 ingediend bij de Forest Carbon Partnership Facility. Op 21 maart 2013 heeft Suriname goedkeuring gekregen voor de R-PP middels resolutie PC/14/2013/7. Hierdoor heeft Suriname een subsidie van USD 3.8 miljoen gekregen om het proces van gereedmaken voor REDD+ te helpen ondersteunen. Deze fondsen vanuit de Forest Carbon Partnership Facility worden geimplementeerd door de UNDP, als de uitvoeringspartner in Suriname.

De Readiness Preparation Proposal (R-PP) die Suriname heeft ingediend, is getiteld 'Strengthening national capacities of Suriname for the elaboration of the national REDD+ strategy and the design of its implementation framework'.

Suriname REDD+ heeft in het laatste kwartaal van 2017 een tussentijds voortgangsrapport (MTR) van haar Readiness Preparation voorstel (RPP) ingediend. Het FCPF keurde het verzoek van Suriname om aanvullende financiering goed, en kende een extra bedrag van  US $2,65 miljoen toe aan Suriname om door te gaan met zijn REDD+ voorbereidingsfase tot 30 juni 2020.