Geoportaal

Wat is de geoportaal?

Een geoportaal is een webpagina voor het delen van geografische informatie. Via Suriname’s nationale geoportaal, genaamd “Gonini”, worden kaarten en andere soorten betrouwbare en up-to-date geografische data en informatie beschikbaar gesteld voor het groter publiek.

De naam “GONINI” verwijst naar het feit dat de Gonini of de Harpij arend vanuit de hoogte een heel goed overzicht heeft over de Surinaamse bossen, net als wat het geoportaal te bieden heeft.

De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht heeft de geoportaal met eigen Surinaamse expertise opgebouwd, met technische ondersteuning vanuit de FAO en UNDP en in nauwe samenwerking met nationale stakeholders. 

Klik hier voor de link naar het geoportaal.