Geschiedenis

Milieugerelateerde onderwerpen staan steeds vaker op de wereldagenda. Ook het feit dat bossen een belangrijke rol spelen bij het tegengaan van klimaatverandering is in de periode 2000-2005 steeds duidelijker geworden. Na het bekrachtigen van het Kyoto Protocol (1997) kreeg het onderwerp van Reduction of Emissions from Deforestation (RED) steeds meer aandacht in de context van de Kaderovereenkomst van de Verenigde Naties over Klimaatverandering (UNFCCC)

De Coalition of Rainforest Nations, waarvan Suriname lid is, heeft samen met de ‘Forest 8’ gevochten om de issue van ‘avoided deforestation’ op de UNFCCC (The United Nations Framework Convention on Climate Change) agenda te krijgen. Dit houdt in dat landen met veel bos en weinig ontbossing ook positieve beweegredenen nodig hebben om hun bossen te beschermen en duurzaam te (blijven) gebruiken.

COP-meetings

Op twee vergaderingen van de UNFCCC Conference of the Parties (COP) zijn er belangrijke beslissingen genomen over de richting waarin het tegengaan van uitstootgassen zich moet ontwikkelen, namelijk COP-13 en COP-14.

Ontwikkelingslanden, waaronder ook Suriname, hebben zich hard gemaakt voor het compenseren danwel erkennen van de inspanningen van ontwikkelingslanden voor het behoud van hun bos. Tot dan toe werd er eigenlijk alleen rekening gehouden met industriële landen die uitstoot zouden proberen te verminderen, maar nog niet met landen die sowieso al weinig uitstoot hadden.

De ontwikkelingslanden brachten in dat zij ook recht op ontwikkeling hebben, maar helaas gaat deze (economische/sociale) ontwikkeling vaak hand-in-hand met het verdwijnen van bos voor bijvoorbeeld de aanleg van infrastructuur, het optrekken van industrieën. Er moest dus een plan komen om ontwikkelende landen zich gebalanceerd te laten ontwikkelen en niet dezelfde fouten te maken als de industriële landen in het verleden maakten.

Belangrijke momenten voor REDD+

Op de volgende momenten zijn er belangrijke wereldwijde beslissingen genomen op de internationale klimaatconferentie van de COP:     

COP-13 (2007),
Bali:

Reduction of Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD) wordt een centraal punt op de internationale beleidsagenda.
COP-14 (2008), Poznan:

de ‘+’ werd toegevoegd, welke verwijst naar het laatste gedeelte van de REDD+

 

Hiermee werd erkend dat niet alleen het tegengaan van ontbossing en bosverarming een positief effect op klimaatverandering kan hebben, maar ook het bevorderen van bepaalde activiteiten zoals bescherming en herstel van aangetaste bossen. Het hieruit resulterende Bali Actieplan heeft REDD toegevoegd in de categorie van mitigatie van klimaatverandering. Op de COP-14 conferentie heeft ook Suriname actief geparticipeerd tijdens de onderhandelingen over REDD+.