REDD+ pilaren

Het nationaal REDD+ programma in Suriname is georganiseerd rondom drie hoofdpilaren, dit zijn:

  1. Het betrekken van stakeholders en capaciteitsopbouw
  2. Nationale REDD+ strategie voor duurzame ontwikkeling
  3. Implementatie en hulpmiddelen

De gestelde doelen per pilaar zijn uitgewerkt in de Readiness Preparation Proposal (R-PP).
Om de doelen te kunnen behalen zijn er deelprojecten of beleidsvoornemens geïdentificeerd die uitgevoerd moeten worden. Deze projecten worden gefinancierd uit de initiële schenking van US Dollar 3.8 miljoen (2012-2017) en de additionele US Dollar 2,65 miljoen (2018-2020) en door samenwerking met partnerorganisaties. De projecten dragen bij aan het behalen van de doelstellingen per pilaar.

De Surinaamse REDD+ boom geeft de samenhang tussen de drie hoofdpilaren en de deelprojecten weer. Klikt u op een blaadje aan de boom en zie de huidige status van het project.

 

Scroll over de blaadjes voor een omschrijving van de activiteit.