Project board

Het doel van de Project Board is om leiding te geven aan de strategische en technische uitvoer van het REDD+ Readiness project.

Verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van de Project Board zijn:

 • zorgdragen voor het behalen van de resultaten zoals geformuleerd in het Project Document
 • zorgdragen voor beslissingen over de strategische richting van het project
 • leiding geven aan de uitgaven binnen het project
 • monitoren van de adequate implementatie van nationale wetgeving, regelgeving, richtlijnen en procedures

Dagelijks bestuur

De dagelijkse leiding van de Project Board wordt gevormd door:

 • de voorzitter (de Waarnemend Directeur van NIMOS)
 • de vice-voorzitter (de vertegenwoordiger van UNDP in Suriname)
 • de secretaris (Project coordinator van het REDD+ project)

De dagelijkse leiding heeft als taak om de onderlinge samenwerking binnen de Project Board te coördineren en intensieve begeleiding te bieden aan de Project Management Unit

Beslissingen en leden van de Board

De Project Board vergadert minstens twee keer per jaar. Er moet quorum zijn om een vergadering uit te kunnen schrijven. Er is quorum als de helft van de leden van de Board +1 lid aanwezig zijn. Beslissingen binnen de board worden gemaakt op basis van het democratisch beginsel: een voorstel wordt geaccepteerd als de meerderheid van de aanwezige leden het eens is met het voorstel.

Leden van de Project Board zijn vertegenwoordigers van de volgende organen en/of organisaties:

 • REDD+ Project Coordinator
 • Vertegenwoordiger van de UNDP in Suriname
 • Major Groups Collectief, gerepresenteerd door:
  • Kinderen & Jongeren
  • Boeren
  • Werknemers & Vakbonden
  • Non-Gouvernmentele Organisaties
  • Lokale autoriteiten
  • Inheemse en in stamverband levende gemeenschappen
  • Vrouwen
  • Bedrijfsleven en industrie
  • Wetenschap
 • Kennisinstituten, gerepresenteerd door:
  • NIMOS
  • SBB
  • Meteorologische Dienst
 • REDD+ Assistenten Collectief, gerepresenteerd door:
  • Trio's
  • Wajana's
  • Arowakken
  • Caraiben
  • Saramaccaners
  • Aucaners
  • Paramaccaners
  • Aluku's
  • Matuariërs
  • Kwinti's
 • Ministeries, gerepresenteerd door:
  • Naturlijke Hulpbronnen
  • Openbare Werken
  • Landbouw, Veeteelt en Visserij
  • Regionale Ontwikkeling
  • Ruimtelijke Ordening en Grondbeheer
  • Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
  • Handel en Industrie