Betrokkenheid van de overheid

Sinds de Readiness Preparation Proposal werd goedgekeurd in 2012 werkt de overheid mee aan het REDD+ programma. Zij doet dit via het door haar aangewezen coordinerend orgaan voor dit project, het NIMOS.

Het REDD+ project biedt een mogelijkheid voor de overheid van Suriname om haar activiteiten te richten op duurzame ontwikkeling. Reeds behaalde resultaten binnen REDD+ laten zien dat dit programma in andere landen al heeft bijgedragen aan openheid, participatie, transparantie, verbeterde dataverzameling en -analyse, nationale en multi-stakeholder dialogen en samenwerking.

De sleutelfactoren voor het succes van de Readiness fase zijn in lijn met de doelstellingen van de overheid van Suriname voor duurzame ontwikkeling en de UNDP strategie die inclusieve, eerlijke, informatieve, robuuste, klimaatcompatibele en duurzame ontwikkeling promoot. Het REDD+ programma geeft de Surinaamse overheid een mogelijkheid om richting te geven aan haar eigen, duurzame ontwikkelingsstrategie met technische en financiele hulp vanuit de REDD+ fondsen.

Dus REDD+ kan gezien worden als vehikel voor de overheid om:

  1. nationale dialoog met inheemse en marron gemeenschappen te ondersteunen en te koesteren ten behoeve van het versterken van de democratie
  2. de algehele effectiviteit, accountabiliteit en bestuur van de overheid als ook wetgeving en het ondernemersklimaat te bevorderen
  3. decentralisatie te versnellen, als ook om Suriname diplomatiek te positioneren, zowel regionaal en internationaal

Zie hier de stappen van Preparation fase tot aan de huidige Readiness fase.