Nationaal Bosmonitoring Systeem

Suriname is het meest beboste land ter wereld. Volgens metingen van SBB uit 2013 is Suriname nog altijd aanvoerder van de ranglijst van landen met het meeste bos per persoon, namelijk 28 hectare voor elke inwoner.

Wereldwijd is Suriname een van de landen die zich een High Forest Cover Low Deforestation (HFLD) land mag noemen oftewel een land met een hoge bosbedekking en lage ontbossingsgraad. Ondanks dit, heeft Suriname zijn eigen uitdagingen om de hoge bosbedekking te kunnen behouden. Het is daarom erg belangrijk om een nationaal bos monitoring systeem te ontwikkelen, zodat onder andere de veranderingen van de bosbedekking gemonitord kunnen worden. Binnen dit systeem zijn er een aantal kaarten geproduceerd, die een overzicht geven van de ontbossingsgebieden, die vanaf het jaar 2000 zijn ontstaan. De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht is de technische partner binnen het REDD+ programma, die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van het Nationaal Bosmonitoringsysteem. 

Tools

Tools binnen het Nationaal Bos Monitoringsysteem: 

Om onze bossen te bewaken en de balans tussen de verschillende ecosystemen te behouden, is het opzetten van een Nationaal Bos Monitoringssysteem van belang. Om dit systeem effectief en efficiënt te laten fungeren wordt er gebruik gemaakt van moderne technologieën en is er een nauwe samenwerking met lokale gemeenschappen, overheidskantoren en de private sector. 

Het National Forest Monitoring System (NFMS) oftewel Nationaal Bos Monitoringssysteem bestaat uit zes componenten:

1. Satelliet Land Monitoringssysteem (SLMS);

2. Near Real Time  monitoring (NRTM);

3. Duurzaam Bosbouw Informatie Systeem (SFISS);

4. Het betrekken van gemeenschappen bij bosmonitoring (CBM); 

5. Nationale Bos Inventarisatie (NFI) en

6. Rapportage.

 

Ad. 1    Satelliet Land Monitoringssysteem 

Middels recente satellietbeelden worden er jaarlijks ontbossingskaarten geproduceerd om een overzicht te geven waar de meeste ontbossingen plaatsvinden. Om de twee jaar worden er Post-ontbossing Landgebruik en Landbedekkingskaarten geproduceerd om de verschillende oorzaken van ontbossing weer te geven. Gegevens over de landbedekking en landgebruik biedt de overheid de gelegenheid om betere ruimtelijke planning, bosbeheerplannen en  overige beleidsvormingen uit te voeren.

Ad.2 Near Real Time Monitoring

Dit is een alarm of alerten systeem, met als doel ongeplande ontbossingsactiviteiten te detecteren en  alerten te versturen naar instellingen, die belast zijn met de handhaving van het beleid.

Ad.3 Duurzaam Bosbouw Informatie Systeem 

Om de dienstverlening en de transparantie naar de houtsector nog efficiënter op gang te brengen is de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) overgestapt naar het Sustainable Forestry Information System Suriname (SFISS). Hierbij kunnen de werkzaamheden voor zowel de SBB als de private sector vlotter en gestructureerder plaatsvinden. Binnen dit systeem zijn de duurzaamheidsregels opgenomen vanaf de velling van de boom tot verwerking en export van rondhout. Voor meer info bezoek ook: http://sbbsur.com/sfiss/

Ad. 4 Het betrekken van gemeenschappen bij bosmonitoring 

Om de transparantie en de samenwerking met de gemeenschappen te bevorderen, worden zij nauw betrokken in het meetsysteem binnen de houtsector. Hiervoor worden er infosessies georganiseerd door middel van  krutu’s en daarbij worden vertegenwoordigers van de gemeenschappen getraind om geplande houtkap activiteiten in kaart te brengen. 

Ad. 5 Nationale Bos Inventarisatie 

Het inventariseren van onze bossen is van belang om onder andere te weten waar de diverse ecosystemen zich bevinden en de samenhang van de biodiversiteit. Om de veranderingen van koolstofvoorraad in de biomassa te meten en de emissie uitstoot als gevolg van ontbossing te monitoren, worden op verschillende plekken van het land bos inventarisaties uitgevoerd. Onlangs is er een  inventarisatie uitgevoerd in de mangrovebossen en is er momenteel data beschikbaar over de voorkomens van mangrove in de kustvlakte van Suriname. Deze kaart is ook te bezichtigen via de Gonini website. (Kaart van waar Mangrove voorkomt plaatsen) 

Ad. 6 Rapportage 

Suriname heeft nationaal en internationaal rapportageverplichtingen. Om deze reden is het daarom ook belangrijk dat informatie up to date en beschikbaar is. Verder zijn rapportages ook belangrijk om ontwikkelingsplannen te kunnen ondersteunen. -----------

 

 

Sinds december 2016 heeft SBB een geoportaal, genaamd Gonini, gelanceerd. Dit is een online databank, waarop geografische bos gerelateerde informatie te vinden is over Suriname.