Wat is het UN-REDD programma?

REDD is de afkorting van Reducing Emissions from Deforestation en forest Degradation.

In 2008 werd het programma omgedoopt tot REDD+. Dit staat voor Reducing Emissions from Deforestation en forest Degradation in developing countries, and the role of conservation, sustainable management of forests, and enhancement of forest carbon stocks in developing countries. 

REDD+ is een programma van de Verenigde Naties ter vermindering van de effecten van klimaatverandering. Het gaat om het aannemen van beleid en creëren van positieve beweegredenen die leiden tot het verminderen van uitstoot door ontbossing en bosbeschadiging in ontwikkelingslanden. Inmiddels is hieraan toegevoegd het duurzaam bosbeheer en de vergroting van koolstofopslag van het bos. 

Bossen leggen CO2 vast in hun bladeren, hout, wortels en het organisch materiaal in de bodem en vormen dus een gigantische opslagplaats van koolstof. Als er bossen gekapt of verbrand worden, dan komt er CO2 vrij. Meer dan 15% van de mondiale CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door ontbossing. Het verminderen van ontbossing is dus heel belangrijk om de klimaatcrisis tegen te gaan. 

Traditioneel was de enige manier om geld te verdienen met je bos door het te kappen. Het hout brengt geld op en er ontstaan mooie landbouwgronden voor het verbouwen van voedsel, of het mijnen van mineralen. Als landen hun bossen laten staan, dan doen zij dat in het belang van de gehele wereld, en niet enkel voor zichzelf. Dit betekent dus dat ze voor deze gemiste inkomsten gecompenseerd dienen te worden. Het mechanisme dat het compenseren van ontwikkelingslanden tot stand dient te brengen is wat bekend staat als het REDD mechanisme.

Wat doet REDD+

REDD+ gaat verder dan het tegengaan van ontbossing en bosdegradatie. Het omvat ook de bescherming van bossen, de rol van bossen als opslagplaatsen van CO2 en het duurzaam gebruik van bossen als natuurlijke hulpbron. Onder REDD+ kunnen ook landen die al langere tijd duurzaam met hun bossen zijn omgegaan financieel gecompenseerd worden. 

De plus in REDD+ is een mechanisme dat gebaseerd is op financiele compensatie aan ontwikkelingslanden voor:

  • het stimuleren van verantwoorde houtkap
  • het stimuleren van herbeplanting, bijvoorbeeld na mijnbouwactiviteiten
  • het stimuleren van conserveringsactiviteiten, zoals het afkondigen van natuurreservaten.

 

 

Het internationale initiatief REDD+ is dus een poging om ontbossing te minimaliseren door financiële waarde toe te kennen aan bomen die niet omgehakt of verbrand worden. Het principe daarvoor is in grote lijnen als volgt: bosrijke ontwikkelingslanden die investeren in bosbehoud en duurzaam bosbeheer, krijgen daarvoor een vergoeding van rijke lande en/of organisaties in de wereld. Zij betalen op die manier mee voor de bijdrage die de tropische bossen leveren aan het reguleren van het klimaat op aarde. 

Suriname is een van de weinige landen die zich een "High Forest Low Deforestation country" (HFLD) mag noemen. Indien deze status van hoge bebossingsgraad en lage ontbossing behouden wordt, kan Suriname eerder in aanmerking komen voor beschikbare internationale fondsen.

Lees meer over het UN-REDD programma (Engels)