Project management unit

De Project Management Unit (PMU) is het uitvoerende orgaan van het REDD+ programma. Dit orgaan is verantwoordelijk voor het helpen uitvoeren van de activiteiten zoals omschreven in het Project Document. De PMU is een werkarm van NIMOS, de implementatie partner van REDD+ in Suriname.

De Project Management Unit rapporteert aan NIMOS en de Project board.

Momenteel bestaat de Project Management Unit uit:

 • project coordinator
 • een communicatie manager
 • een REDD+ assistent
 • een logistiek medewerker
 • een gemeenschaps-liaison medewerkers
 • een REDD+ assistenten liaison medewerker

Maak kennis met ons REDD+ team.

Verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van de Project Management Unit zijn:

 • het behouden van een nauwe samenwerking met stakeholders
 • het verzekeren dat stakeholder participatie plaatsvindt volgens de gangbare richtlijnen van een participatief en evernredig proces
 • het verzekeren van een adequate informatievoorziening, discussie en feedback aan de stakeholders binnen het project
 • het voorbereiden van werkplannen, het voldoen aan de planning van deze werkplannen en de implementatie van projectactiviteiten
 • het overzien van registratie en rapportage van uitgaven, contractuele verplichtingen en de balans van fondsen
 • het ondersteunen bij capaciteitsversterking rondom REDD+ gerelateerde onderwerpen
 • het voorbereiden van jaarlijkse werkplannen en begrotingen
 • het implementeren van de jaarlijkse werkplannen via de Project Board
 • het voorbereiden van periodieke technische en financiele rapportages
 • het organiseren en faciliteren van Project Board vergaderingen
 • het informeren van de Project Board over voorkomende zaken die de uitvoer van het project beinvloeden
 • het op dagelijkse basis coordineren van andere lokale REDD+ initiatieven
 • het implementeren van aanbevelingen komend uit periodieke audits door de donoren
 • het voldoen aan de richtlijnen zoals gesteld door UNDP en de Common Approach
 • het communiceren van rapportages vanuit de Project Board Meetings - en andere algemene voortgang binnen het project - aan de leden van de Project Board en de REDD+ Steering Committee.

 

Zie het organogram van de Project Management Unit.