Project document

Het Project Document geeft weer hoe de middelen  van het Forest Carbon Partnership Facility fonds ingezet zullen worden in Suriname om de REDD+ voorbereidingsactiviteiten te implementeren. Deze activiteiten waren al geïdentificeerd in het door de Wereldbank goedgekeurde Readiness Preparation Proposal van 2012.

 

Het Project Document beschrijft de strategie en het plan om de menselijke, technische, institutionele, politieke en financiële middelen in het gehele land te mobiliseren en te versterken. Het gaat hierbij om drie pilaren:

 

Capaciteitsopbouw en het betrekken van stakeholders

Een nationale REDD+ strategie

Het kader voor implementatie en hulpmiddelen

Bij het samenstellen van het Project Document zijn de belangrijkste stakeholders meegenomen. Hierbij zijn onder andere de regels en principes vastgesteld om te komen tot een effectieve samenwerking en coördinatie van het voorbereidingsproces van REDD+. Dit moet ervoor zorgen dat het REDD+ management team, die de coördinatie heeft over de voorbereidingsactiviteiten hun werk succesvol kan doen.

 

De activiteiten die ondernomen zullen worden, worden regelmatig geëvalueerd zodat deze blijven bijdragen aan de uiteindelijke doelen van REDD+ in Suriname. Wanneer aanpassing of bijsturing gedurende het proces nodig blijkt, zal dit doorgevoerd worden.

Documenten

Download het Project Document (Suriname PRODOC)

Download het Suriname Prodoc FCPF Fase II