Voorbereidingsfase

Wat is de voorbereidingsfase?

De voorbereidingsfase, heeft als doel het implementeren van de activiteiten zoals omschreven in het Project Document (PRODOC).

Indien dit succesvol geimplementeerd wordt zal:

 1. Suriname versterkte instituten hebben
 2. de beschikbare data over bossen geupdate zijn
 3. onderlinge relaties en rollen van instituten voor het uitvoeren van REDD+ duidelijk zijn

Hierna zal Suriname over kunnen gaan naar de implementatie fase, waarbij REDD+ projecten volgens de geldende internationale standaarden kunnen worden uitgevoerd. 

Hoe lang duurt de voorbereidingsfase?

De voorbereidingsfase duurt van 2014 tot juni  2020.

Wat zijn de doelstellingen in de REDD+ voorbereidingsfase?

 • Het ontwikkelen van een nationale REDD+ strategie
 • Capaciteitsversterking van instituten voor REDD+ implementatie
 • Werken aan acties voor REDD+ implementatie
 • Voorbereiden van pilot projecten
 • Wat zijn de activiteiten in de Voorbereidingsfase?

De voorbereidingsfase moet leiden tot de volgende resultaten voor pilaar 1 capaciteitsversterking en betrekken van stakeholders:

 • Een effectieve project structuur c.q. een Project Management Unit
 • Een volledige communicatie strategie en communicatiemiddelen om alle stakeholders te informeren en betrokken te houden bij het REDD+ programma
 • Het opzetten van een mechanisme voor feedback en klachten

Naast organizationele versterking worden diverse studies uitgevoerd die worden gebruikt als input voor pilaar 2 formulering van een nationale REDD+ strategie voor duurzame ontwikkeling:

 • Een achtergrondstudie naar de Drivers of Deforestation, Forest Degradation and Barriers to REDD+ Activities (DDFDB+) Zie de ToR voor dit onderzoek. (Engels)
  Zie het inception report (December 2016; Engels)
 • Een onderzoek naar innovatieve economische modellen. 
  Rapportage wordt in april 2017 verwacht.
 • Een assessment van de risico's voor corruptie.
  Rapportage wordt verwacht in maart 2017. 
  Zie de inception report voor dit onderzoek. (Engels)
 • Een onderzoek naar Land Management.
  Rapportage wordt in kwartaal 2 van 2017 verwacht.

Zie de ToR voor het schrijven van de nationale REDD+ strategie. Deze strategie is gebaseerd op bovenstaande rapporten en wordt in kwartaal 3 van 2017 verwacht.

Onder pilaar 3 implementatie kader  en hulpmiddelen zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd:

 • het schrijven van een Nationaal Bos Monitorings Plan.
  Rapportage wordt begin 2017 verwacht.
 • geupdate metingen en rapportages over bosbedekking en ontbossing realiseren
  Rapportages worden begin 2017 verwacht.

 

 

Zie de Suriname REDD+ boom voor de projecten per pilaar.