Wie zijn betrokken bij REDD+

 

Het REDD+ programma kan alleen slagen wanneer alle stakeholders in alle fasen van het proces betrokken zijn. Omdat het REDD+ programma een nationaal programma is, moet er een brede vertegenwoordiging van stakeholders zijn.

In het Project Document wordt de lijst van stakeholders beschreven.

De Project Management Unit is het uitvoerend orgaan van het REDD+ programma in Suriname. Zij rapporteren aan de Project Board en NIMOS/UNDP.

REDD+ Stakeholders

Het REDD+ programma kent diverse stakeholders. De volgende organen zijn in het leven geroepen zodat deze stakeholders een stem hebben op het niveau van beleid en uitvoering binnen het REDD+ programma:

  • Project Board; heeft een brede, nationale vertegenwoordiging
  • Major Groups Collective; heeft een representatie van de Major Groups zoals door de Verenigde Naties is omschreven
  • REDD+ Assistenten Collectief; vertegenwoordiging van afgevaardigden van inheemsen en in stamverband levende gemeenschappen

Organogram van het project

De onderlinge relaties tussen de diverse organen staan aangegeven in het organogram voor het REDD+ project. De uitvoeringsorganen rapporteren aan de implementatie en coordinerende organisaties NIMOS en/of de UNDP Suriname.