Status

Wat zijn de fases van REDD+?

De UNFCCC definieert drie fases van REDD+:

Fase 1: Gereed maken voor REDD+
Landen formuleren nationale strategiën en actieplannen samen met relevante stakeholders, versterken capaciteiten om REDD+ te implementeren, werken aan REDD+ beleidsinstrumenten en/of -maatregelen en ontwikkelen REDD+ activiteiten die als demonstratie kunnen dienen.


Fase 2: Demonstratie van REDD+
Nationale strategiën, beleidsinstrumenten en actieplannen zoals voorgesteld in fase 1 worden getest en uitgevoerd. Dit kunnen specifieke projecten zijn. Bovendien kunnen er activiteiten ontwikkeld worden voor aanvullende versterking van capaciteit bij instituten, technologische ondersteuning en/of technische kennisdeling.


Fase 3: Implementatie van REDD+
Onderbouwde projecten worden geimplementeerd op nationaal niveau en de resultaten worden gemeten, gerapporteerd en geverfieerd volgens internationale standaarden. Indien voldaan wordt aan de eisen van UNFCCC, kunnen lidlanden in aanmerking komen voor financiële vergoeding.

 

Suriname bevindt zich momenteel in de eerste fase. We noemen dat de Readiness fase. De doelen van deze fase moeten tussen 2014 en 2018 behaald worden. Per fase zijn de doelstellingen en activiteiten geformuleerd.