Pilaar 2

Hoofddoelstelling Pilaar 2

De REDD+ strategie is geformuleerd met actieve bijdrage van belangrijke nationale stakeholders.

 

De Nationale REDD+ Strategie is in concept af. REDD+ moet leiden tot optimale en duurzame benutting van onze bossen op basis van gedegen planning en betrouwbare en up-to-date informatie. In 2017 is gestart met de formulering van deze strategie, met brede betrokkenheid en deelname van relevante belanghebbenden; met name de overheid, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven. Er zijn consultaties geweest met inheemse en tribale gemeenschappen, alsook met technische instituten. Het eindconcept is op 28 februari 2019 gepresenteerd aan alle relevante actoren tijdens een nationale workshop. Aan de hand van de laatste feedback zal de concept Nationale REDD+ Strategie gefinaliseerd worden.

De nationale REDD+ strategie behelst vier hoofdlijnen. Ten eerste wil Suriname een bosrijk land blijven met weinig ontbossing en daarvoor financiële compensatie ontvangen. Hiervoor zal Suriname internationale en bilaterale onderhandelingen aangaan voor technische en financiële ondersteuning. Naast stimuleren van diversificatie van de economie, zullen alternatieve bestaansmiddelen in het binnenland worden ondersteund.

De tweede strategische hoofdlijn behelst duurzaam bosbeheer met voortijdige deelname van verschillende stakeholders, strikte handhaving, controle en toezicht. Het concept Nationale REDD+ Strategie bevat concrete voorstellen voor invoering en vernieuwing van milieuwet- en regelgeving. Voorgesteld wordt ook capaciteitsversterking van instituten die belast zijn met bosmonitoring, controle en handhaving. Capaciteitsversterking geldt ook voor lokale gemeenschappen die afhankelijk zijn van bossen.

Planning voor duurzaam landgebruik als derde strategische hoofdlijn - moet leiden tot verbeterd grondbeheer en verbeterde bosbescherming. Mijnbouw, wegeninfrastructuur, stadsontwikkeling en landbouw zijn de belangrijkste oorzaken van ontbossing. Nieuwe wetgeving voor landgebruik en ruimtelijke ordening zal moeten zorgen voor samenhang van bepalingen, die nu sectoraal verspreid zijn. Ook verbeterde handhavingscapaciteit moet leiden tot duurzame landgebruikpraktijken. Een centraal en modern geografisch informatiesysteem (GIS) zal worden ingevoerd voor opslag van gegevens over landgebruik.    

De vierde strategische hoofdlijn behelst bosbehoud, herbebossing, wetenschappelijk onderzoek en educatie op het gebied van duurzaam bosbeheer. Maar ook beter beheer en uitbreiding van beschermde gebieden, met betrokkenheid en deelname van inheemse en tribale gemeenschappen. Momenteel beslaan deze gebieden meer dan twee miljoen hectare, ofwel zo’n 13 procent van het landoppervlak, waaronder het Centraal Suriname Natuurreservaat van 1,6 miljoen hectare. Dit vertegenwoordigt een grote investering in bosbehoud.