REDD+
INTERNATIONAAL
REDD+ is het internationale mechanisme met als doel om uitstoot door ontbossing en land degradatie te verminderen. Het programma focust daarnaast ook op behoud van bossen, duurzaam bosbeheer en het verbeteren van de
koolstofopslagcapaciteit.
   
Lees meer...

REDD+
SURINAME
Suriname neemt sinds 2012 deel aan het REDD+ programma en bevindt zich momenteel in de Readiness fase. Projecten ter versterking van de capaciteit van instituten en lokale stakeholders worden uitgevoerd in voorbereiding op toekomstige
REDD+ projecten.   
Lees meer...

The Forest Carbon Partnership Facility

De Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) is een wereldwijde samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en traditionele volkeren,
welke gefocust is op het verminderen van de uitstoot van koolstof door ontbossing en landdegradatie, conservering van koolstofopslag in bossen,
duurzaam bosbeheer en de verbetering van koolstofopslag in bossen in ontwikkelende landen. Ook wel bekend als REDD+.

Door middel van hun Readiness Fonds helfpt de FCPC landen die aangemeld zijn als REDD+ participant, waaronder Suriname, via financiele en technische assistentie
om capaciteitsversterking te doen, zodat deze landen in de toekomst in staat zijn om in aanmerking te komen voor de voordelen die het REDD+ programma biedt.

Tussen 2014 en 2018 zal Suriname activiteiten uitvoeren om zichzelf klaar te maken voor het REDD+ mechanisme, Suriname bevindt zich dus in de zogenaamde Readiness Fase.