Nieuws

Safeguard Information System (SIS)

01 maart 2019

De uitvoering van REDD+ kan voordelen met zich meebrengen die verder gaan dan reductie van emissies, eveneens kan REDD+ leiden tot mogelijke sociale- en milieurisico’s in bepaalde contexten. In het Strategisch Milieu en Sociale Analyse rapport zijn deze mogelijke voordelen en risico’s van REDD+ uitvoering in Suriname opgenomen.

“Safeguards” oftewel “Waarborgen” zijn wetten, regels of maatregelen om iemand of iets te beschermen tegen mogelijke schade. Bij de UNFCCC Conference of the Parties (COP-16) in 2010 in Cancun, Mexico is er een set van zeven (7) waarborgen aangenomen, welke gepromoot en ondersteund dienen te worden bij het ondernemen van REDD+ activiteiten, om ervoor te zorgen dat REDD+ activiteiten geen schade toebrengen aan mens en milieu, maar juist de sociale en milieu voordelen verbeteren.

Een “Safeguard Information System” (SIS) is een systeem om informatie te verstrekken over hoe aan de 7 waarborgen wordt gewerkt en hoe ze worden gerespecteerd gedurende REDD+ implementatie. Het ontwikkelen van een SIS is één van de componenten waaraan voldaan moet worden in de REDD+ Voorbereidingsfase.

 

Voor het ontwikkelen van een SIS voor REDD+ in Suriname is er een consultancy team ingehuurd bestaande uit nationale en internationale experten. De ontwikkeling van de SIS is van start gaan in december 2018 en wordt naar verwachting in augustus 2019 afgerond. Op 01 maart 2019 werd er een SIS Roadmap workshop op nationaal niveau gehouden in de Royal Ballroom van Hotel Torarica. De workshop werd bezocht door ruim 66 deelnemers. Het hoofddoel van deze workshop was drievoudig nl.: het creëren van breed begrip over de vereisten van waarborgen voor REDD+; het bespreken van de voortgang en planning om te voldoen aan de vereisten voor REDD+ waarborgen in Suriname; en het genereren van begrip over de stappen die nodig zijn om een SIS te ontwikkelen en het identificeren van de belangrijkste prioriteiten en functies voor Suriname.

Het traject na de Roadmap workshop tot en met augustus 2019 zal zich voornamelijk focussen op de volgende activiteiten: het opzetten van een SIS Klankbord groep; consultatie sessies met alle tien (10) inheemse en tribale gemeenschappen; SIS training op nationaal niveau; en een SIS validatie sessie.